6 criteria om keuzes te maken

Het is vaak niet eenvoudig om goede keuzes te maken.
De spreuk “Kiezen is verliezen” is dan ook algemeen verspreid.
Ik plaats er graag een alternatief naast: “Kiezen is winnen”.
Net door een keuze te maken, kom je tot een goede focus die meer garantie biedt op een goed resultaat.

Binnen de opmaak van meerjarenplannen is keuzes maken essentieel.
Enkel wanneer er duidelijke keuzes gemaakt worden, maakt een meerjarenplan kans op slagen.
Uiteindelijk wil een meerjarenplan richting geven aan de werking van een organisatie.
Wanneer er geen duidelijke keuzes gemaakt worden, is de kans heel groot dat het meerjarenplan dode letter blijft.

Er zijn verschillende criteria die je kan gebruiken om beleidskeuzes te maken.
Ik gebruik zelf meestal het zestal dat ik hieronder beschrijf.

1. Goesting

Dit vind ik zelf een heel belangrijk criterium. Als mensen geen goesting hebben in een bepaalde beleidskeuze, wordt ze toch niet uitgevoerd. Enkel wanneer voldoende mensen achter een keuze staan, zal deze ook opgevolgd worden. De energie om bepaalde uitdagingen aan te gaan moet uit de medewerkers komen. Erop letten dat ze goesting hebben om hun tanden te zetten in de keuzes die gemaakt worden is dan ook een belangrijke succesfactor.

2. Haalbaar

Wanneer iets haalbaar is, is het ook heel realistisch dat de keuze uitgevoerd kan worden. Dat is dan ook het verschil tussen een droom en een doel. We gaan op zoek naar uitdagingen die haalbaar zijn. Dit geeft meer garantie op succes.

3. Quick win

Het is altijd enorm motiverend wanneer snel resultaten bereikt worden. Een aantal uitdagingen die snel tot resultaat leiden zijn dan ook belangrijk in een meerjarenplan. Deze resultaten geven de energie die nodig is om ook met minder evidente zaken aan de slag te gaan.

4. Innovatief

Een meerjarenplan moet niet zomaar meer van hetzelfde zijn. Als je als organisatie vooruit wil, is het fijn om te kijken hoe je jezelf kan uitdagen echt vernieuwende zaken te doen. Dit maakt ook dat je je als organisatie kan onderscheiden en is heel fijn om te delen met collega’s.

5. Essentieel

De visie, missie en waarden van een organisatie zijn een belangrijke factor om keuzes door te laten beïnvloeden. Welke uitdagingen sluiten echt aan bij de essentie van onze organisatie? Op welke manier kunnen we wat we echt belangrijk vinden bereiken?

6. Noodzakelijk

Welke uitdagingen zijn noodzakelijk omdat beleid, bestuur, aandeelhouders, sponsors, … verwachten dat we ze aangaan? Welke uitdagingen moeten we verder onderzoeken omdat dit voor het voortbestaan van onze organisatie zal zorgen?

Dit zijn zes criteria die helpen om keuzes te maken.
Door ze alle zes toe te passen op de uitdagingen die we willen aangaan, lukt het ons beter keuzes te maken.
Zes vragen helpen dus om goede keuzes te maken:

  1. Waar krijg ik het meeste goesting van?
  2. Wat vind ik het meest haalbare?
  3. Wat gaat het snelst resultaat opleveren?
  4. Wat is het meest vernieuwende idee?
  5. Wat past het best bij de essentie van onze organisatie?
  6. Wat is het meest noodzakelijk voor onze organisatie?