Aanpak

Het unieke van KEIK zit hem in de aanpak.

Steeds opnieuw wordt gezocht naar nieuwe methodieken die inspirerend en confronterend zijn.

Deze worden nooit ingezet als doel op zich. Ze worden telkens afgestemd op de doelstellingen, de mensen en het proces. Net door telkens vernieuwende methodieken in te zetten, bereiken we krachtige resultaten die blijvend impact hebben.

Vertrekken van wat werkt

KEIK vertrekt steeds vanuit een aantal basisprincipes die de waarderende benadering kenmerken:

  • Werken met verhalen
  • Steeds vertrekken van het positieve
  • Creëren van een open sfeer die uitdaagt om te dromen
  • Creativiteit als basis
  • Samen bouwen aan verandering

Coaching, opleiding, groeitrajecten

Leren en ontwikkelen staat steeds centraal bij KEIK.

Wat we ook doen, of het nu een halve dag of een traject van twee jaar is, we bewaken steeds dat er verder gebouwd kan en zal worden op de begeleiding. Enkel indien dit gebeurt wordt de meerwaarde gecreëerd die ervoor zorgt dat mensen, teams en organisaties zich blijvend ontwikkelen.

Vernieuwende methodieken ontwerpen

Mensen in beweging brengen doe je vooral door hen uit te dagen andere dingen te doen dan ze gewoon zijn.

Spelen met methodieken en werkvormen, deze afstemmen op doelstelling en deelnemers en aanpassen op het moment dat het gewenste effect niet bereikt wordt, zijn succesfactoren die maken dat de aanpak van KEIK steeds de afgesproken resultaten oplevert.

Individueel, in kleine groep of met heel grote groepen: telkens opnieuw is het zaak betrokkenheid te creëren en mensen in hun kracht te zetten. Hier zit dan ook de kracht van KEIK.