Als niemand het wil doen, is het niet belangrijk genoeg

Inspiratie opgedaan op de conferentie “Iedereen de baas” met Ricardo Semler als centrale gast.

Ricardo Semler (SEMCO) heeft heel erg ingezet op zelfsturing, autonomie en ondernemerschap van alle medewerkers in zijn organisatie. Ik deel graag enkele ideeën die me erg prikkelden en vaak aansluiten bij het leertraject rond Levensloopbaan van VOV Lerend Netwerk waar ik deel van uitmaak:

 • Retire a little

Geef mensen de mogelijkheid om al vroeger in hun loopbaan wat minder te werken. De tijd die ze minder werken kunnen ze dan later inhalen, als ze op pensioen zijn.

 • Do people still want to do that?

Laat mensen meedoen als ze er interesse in hebben. Bijvoorbeeld bij vergaderingen: mensen komen en gaan wanneer ze willen. Ze zullen er wel zijn als het voor hen een meerwaarde heeft.
Maar ook voor hun loopbaan: geef mensen de ruimte zelf invulling te geven aan wat ze doen, zodat ze het kunnen afstemmen op waar zij energie van krijgen en van de tijd die ze nu nodig hebben voor andere aspecten van hun leven.

Als niemand het wil doen, is het niet belangrijk genoeg

 • Weg met organogrammen

We moeten organisaties niet per se in hokjes verdelen, mensen gaan zelf wel op zoek naar wie ze nodig hebben voor hun projecten. Geef ze zelf het stuur in handen.

 • Het schoolsysteem veranderen

Geef kinderen de ruimte om zelf te kiezen wat ze leren.Ze gaan zelf wel op zoek naar wat ze nodig hebben.
Kinderen die leren vanuit nieuwsgierigheid, pikken veel meer op.

 • Geef ruimte aan experimenten

Geef mensen de kans zaken uit te proberen. Enkel op die manier kunnen we zien wat werkt en wat niet.


Er kwamen ook drie bedrijfsleiders aan het woord, die deze ideeën toepassen in hun bedrijf.
Ik citeer telkens één idee dat ze deelden.

Carlos Verkaeren (Biscuits Poult)

 • Managers moeten 50% van de tijd buiten de organisatie doorbrengen, zo brengen ze nieuwe ideeën binnen.

Managers moeten vooral inspireren, ruimte creëren, mensen in gang zetten.Ze moeten zich niet bezig houden met constant controleren.
Ze moeten netwerken, contacten leggen, inspiratie opdoen en die weer binnenbrengen in het bedrijf.

Ghislaine Duymelings (Manutan)

 • Zorg als organisatie ook voor heel andere zaken die niet per se met de corebusiness te maken hebben

Ze hebben ook een bibliotheek, sportzaal, moestuin, universiteit, …Op die manier krijgen mensen de ruimte om ook met andere dingen bezig te zijn.
Dit beïnvloedt de cultuur en zorgt voor een heel fijne werksfeer.

Arend van Randen (Arpa)

 • Je moet niet met andere niveaus bezig zijn.

Als je verandering wil bewerkstelligen in je organisatie, kan je dat enkel doen op je eigen niveau.Begin gewoon met zaken waar je zelf impact op hebt.


Tijdens het debat wisselden ze nog ideeën uit rond aanwervingen:

 • enkel aanwerven bij unanimiteit
 • veel mensen betrekken bij het proces
 • je tijd nemen
 • enkel mensen die je bedrijf kennen (belang van spontane sollicitaties)
 • veel energie in integratieproces bij aanwerving
 • hire a fool: werf een buitenbeetje aan, die zorgt voor beweging en stelt zaken in vraag

Misschien doet het er niet toe – gewoon aanwerven en dan zien we wel.


Deze dag inspireert me om verder te blijven bouwen aan organisaties met een duidelijke missie en visie, waar iedereen heel erg betrokken is. Door veel ruimte te geven, in te spelen op wat mensen belangrijk vinden en geen schrik te hebben voor experimenten bouw je dit soort organisaties.