Vernieuwende methodieken ontwerpen

Mensen in beweging brengen doe je vooral door hen uit te dagen andere dingen te doen dan ze gewoon zijn.

Spelen met methodieken en werkvormen, deze afstemmen op doelstelling en deelnemers en aanpassen op het moment dat het gewenste effect niet bereikt wordt, zijn succesfactoren die maken dat de aanpak van KEIK steeds de afgesproken resultaten oplevert.

Individueel, in kleine groep of met heel grote groepen: telkens opnieuw is het zaak betrokkenheid te creëren en mensen in hun kracht te zetten. Hier zit dan ook de kracht van KEIK.