Music is the power

Op 13 & 14 mei vond de eerste Global Conference on Positive Change plaats in Amsterdam.
Ongeveer 130 mensen van over de hele wereld verzamelden er om ervaringen te delen, inspiratie op te doen en met veel energie verder aan de slag te gaan.

Ik deel graag de inspiratie die ik opdeed.


John M. Sweeney kwam vertellen over kindness, vriendelijkheid.
Hij startte de beweging Suspended Coffees.
Op die manier wil hij meer vriendelijkheid in de wereld brengen.
Voor hem bestaat dit uit 3 facetten:

 1. Wees vriendelijk voor jezelf.
 2. Wees vriendelijk voor anderen.
 3. Inspireer vriendelijkheid.

Op een heel eenvoudige manier kan ook jij dit doen. Enkele vragen die uitnodigen om vriendelijker te zijn:

 • Waar kan je jezelf echt een plezier mee doen?
 • Wie kan je een half uur van je tijd geven vandaag?
 • Tegen wie heb jij gelachen deze week?
 • Wanneer heb je dankjewel gezegd voor iets dat je misschien wel normaal bent beginnen vinden?
 • Op welke manier kan jij vriendelijkheid besmettelijk maken?

Sevilay Maria Van Dorst & Bas Zwiers kwamen vertellen over #InsideLight.

Ze zijn op Lesbos aan de slag gegaan met kinderen op de vlucht en fotografie. Met analoge toestellen werd de kinderen gevraagd foto’s te nemen van hun dagelijks leven. Deze beelden combineren ze met de verhalen van de kinderen. Prachtproject.

Het mooie hieraan is dat je vanuit je eigen passie en talent het verschil kan maken voor mensen. Wat ik ook elke dag weer zie gebeuren op heel wat plekken. Of hoe verbinding ontstaat vanuit verbonden zijn met je eigen passie en goesting.

Hoe pas jij dit toe? Ik bijvoorbeeld door als vrijwillige medewerker mee vorm te geven aan een prachtige conferentie voor jongeren uit het laatste jaar van het middelbaar: Connect Conference – in april voor de tweede maal in België. Lees er hier meer over.


Ikzelf hostte een workshop met als titel “Music is the power”. Het was tijdens een open space moment, waar alle deelnemers zelf konden kiezen wat ze wilden volgen. Er kwamen een vijftiental mensen op de titel af (want meer uitleg had ik er bewust niet bij gegeven).

In het begin zette ik muziek op en begonnen we te dansen. Het was redelijk opzwepende muziek met rustige stukken. Heel mooi om te zien hoe we elk op onze eigen manier dansten en toch verbonden waren. Tijdens dit nummer stelde één van de deelnemers voor een nummer van Rage Against The Machine te spelen. Op die manier konden we de agressie die we misschien voelden op verantwoorde wijze uit ons lijf dansen. Dit sloot helemaal aan bij wat Bas vertelde naar aanleiding van #InsideLight: er moet – ook binnen een waarderende manier van kijken en werken – ook steeds ruimte zijn voor de woede en de negatieve gevoelens. Anders ontkennen we wat er leeft bij mensen.

Na nog een heel mooi nummer eindigden we allemaal in stilte, de één zittend, de ander staand of liggend. Deze stilte liet ik lang genoeg duren om ervan te kunnen genieten en ze ook echt te voelen. Daarna vertelde ik wat ik tot dan toe het meest gemist had op de conferentie: muziek, bewegen & stilte. Drie elementen die ik heel graag gebruik in al wat ik doe.

Enkele reacties van deelnemers:

 • Het is fascinerend om te zien hoe je zonder op voorhand iets te kaderen zoveel laat gebeuren en op die manier echt mensen in beweging brengt en iets teweeg brengt bij mensen.
 • Er was een totale aanvaarding van alles en iedereen. Ik voelde me heel vrij om te doen wat ik voelde.
 • Ondanks het feit dat ik er wat ingeworpen werd voelde ik me heel welkom.

Het maakte voor mij nog maar eens duidelijk hoe belangrijk ik het vind dat

 • Iedereen zijn ding kan doen.
 • Deelnemers steeds zelf mee vorm (kunnen) geven aan een leermoment. Het gaat zeker zoveel over hen als over mij.
 • Iedereen zich welkom voelt en zich aanvaard voelt. Openheid in zijn puurste vorm.

Als laatste wil ik nog iets vertellen over Serious Optimism van Paul Iske.

Hij vertelde dat positief zijn een vrije keuze is en wil iedereen uitdagen om hier voor te kiezen.

Je kan je organisatie zo uitbouwen dat er ruimte ontstaat voor dit serieuze optimisme door:

 • ruimte te maken voor creativiteit
 • enthousiasme te faciliteren door o.a. authenticiteit, generositeit en het gevoel ergens bij te horen te promoten
 • hier binnen vier ruimtes aandacht voor te hebben:
  • de proces-organisatie ruimte
  • de sociale-culturele ruimte
  • de virtuele-digitale ruimte
  • de fysieke-echte ruimte

Ik vind het een boeiend idee om organisaties zo te bouwen dat optimisme er een normale zaak is. Zonder evenwel de zaken die niet goed lopen weg te duwen. Optimisme is niet: geen ruimte laten voor het negatieve. Optimisme is: op een waarderende en positieve manier omgaan met zaken die niet goed lopen en veel ruimte maken voor wat goed loopt.


Samenvattend heb ik deze ideeën rond het brengen van positieve verandering in organisaties meegebracht van deze conferentie:

 1. Vriendelijkheid is een heel eenvoudig en krachtig instrument.
 2. Je kan echt mee het verschil maken vanuit je eigen passie en talenten.
 3. Openheid, loslaten & inspelen op wat gebeurt creëert heel veel ruimte voor magische momenten.
 4. Optimisme is een keuze.

Op deze manier wil ik graag verder mee vorm geven aan organisaties. #zinin