Duidelijke visie & strategie

Voor een organisatie is het essentieel te weten waar je voor staat en waar je voor gaat.
Het ontwikkelen van een duidelijke missie en visie met voldoende aandacht voor de onderliggende waarden is cruciaal.

Zonder uitgewerkte strategie blijft dit dode letter.
Een goed strategisch beleidsplan – gekaderd binnen de missie en visie – geeft richting en leidt tot resultaten.