Een vitale organisatie

Een vitale organisatie is een organisatie waar

  • kwaliteit geleverd wordt en de resultaten bereikt worden
  • processen op een efficiënte manier verlopen
  • flexibel ingespeeld wordt op uitdagingen – zowel externe als interne
  • creativiteit ertoe leidt dat nieuwe ideeën alle kansen krijgen zich te ontwikkelen

Samen zoeken naar welke hefbomen* we kunnen inzetten om een vitale organisatie te bouwen is een boeiend proces. Deze hefbomen zijn bijvoorbeeld:

  • betrokkenheid creëren bij de medewerkers door duidelijkheid te scheppen
  • effectieve teams ontwikkelen door een teamcharter op te stellen
  • een lerende organisatie uit te bouwen
  • de kwaliteit van de dialoog tussen mensen te verhogen

 

 

* Hefbomen voor een vitale organisatie – F. Corthouts & R. Vermeylen