op zoek naar de eigenheid van jouw organisatie

De kracht van waarden

Een krachtige missie en visie geven richting aan een organisatie.
Binnen de missie en visie zijn de kernwaarden heel belangrijk.
Ze maken de eigenheid van een organisatie heel tastbaar.

Waarden

Ik zet 10 succesfactoren bij het werken rond waarden op een rijtje:

 1. Geef mensen de ruimte erover met elkaar in discussie te gaan
 2. Verhalen vertellen maakt waarden heel erg tastbaar
 3. Ga op zoek naar waar waarden verbinden (en niet naar de verschillen)
 4. Maak duidelijk wat je precies bedoelt met de waarden
 5. Gebruik niet enkel woorden, ook beelden
 6. Trap niet in de valkuil van de gemeenplaatsen
 7. Vertaal de waarden naar duidelijk waarneembare gedragsindicatoren
 8. Verbind de organisatiewaarden met de individuele waarden van de medewerkers
 9. Vertaal de organisatiewaarden door naar teamwaarden
 10. Bouw het thema ‘waarden’ in in de dagdagelijkse werking

Concrete voorbeelden van de 10 succesfactoren:

 1. Organiseer een open space rond de kernwaarden van de organisatie met als kernvraag: Wat betekenen deze waarden voor jou?
 2. Maak een tijdschrift met concrete verhalen over hoe mensen de kernwaarden van de organisatie in de praktijk vertaald hebben.
 3. Laat iedere medewerker zijn eigen kernwaarden benoemen en verbind deze met de kernwaarden van de organisatie op een whiteboard.
 4. Schrijf een definitie neer van wat jullie precies bedoelen met elke waarde – authenticiteit bv. betekent voor iedereen iets anders.
 5. Zoek bij elke waarde een sprekend beeld – een beeld zegt inderdaad meer dan 1000 woorden en zorgt ervoor dat je de waarden ook voelt.
 6. Gebruik de woorden die tijdens de discussies gebruikt werden – gebruik gewone spreektaal – respect bv. wordt dan: je elke dag opnieuw in de schoenen van degene waar je mee werkt zetten i.p.v. rekening houden met de ander
 7. Iemand die respect toont stelt nieuwsgierige vragen en laat de ander uitspreken.
 8. Medewerker X vindt authenticiteit belangrijk – perfect te verbinden met de organisatiewaarde integriteit
 9. Geef de teams de opdracht elke kernwaarde van de organisatie concreet te vertalen naar hun werk: Hoe brengen jullie deze waarde in de praktijk?
 10. Tijdens elk overleg of elke briefing vertellen we kort verhalen over hoe we een bepaalde waarde de vorige werkdag in de praktijk gebracht hebben.

 
Als mensen duidelijk weten waar je als organisatie voor staat en waar je voor gaat, zorgt dit ervoor dat de betrokkenheid vergroot.
Werken rond en met waarden maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit.

De kracht van waarden