Ik ben gepassioneerd door het zó vormgeven aan organisaties dat iedereen er zijn ding doet en er samen straffe resultaten neergezet worden.

Eigenaarschap, een positieve kijk en geloven in het proces met een duidelijke focus op resultaat zijn de dingen waar ik vooral op inzet.

Ik benoem wat ik denk, vind en voel op een open en duidelijke manier. Zo creëer ik de veiligheid die nodig is om de gesprekken te voeren die ertoe doen.

Een uitnodigende en uitdagende context creëren is wat ik elke dag weer doe voor de mensen, teams en organisaties die ik begeleid. Op die manier gaan mensen zelf aan de slag met wat er is, gevoed door mijn expertise en jarenlange ervaring.

Koen Joly

Waarderende coach van mensen, teams en organisaties

Visie- & strategiepartner met focus op betrokkenheid en leiderschap

Constructieve bemoeial, Goesting-gever, Inspirator en Facilitator

Chief Creativity, Cultuur-veelvraat, Danser, DJ

Feedback die ik van mensen krijg

“Je bent erin geslaagd op een halve dag zaken op tafel te krijgen die al twintig jaar onuitgesproken zijn.”

“Je zorgt er telkens voor dat iedereen zich betrokken voelt en actief participeert.”

“De openheid die je creëerde nodigde me uit te zeggen wat op mijn lever lag en om mezelf te zijn.”

“Je methodieken zijn telkens weer verrassend en inspirerend. Ze hielpen om eens anders naar de dingen te kijken.”

“Je benoemt telkens alles wat je ziet, confronterend én zorgzaam.”

“Soms is het niet duidelijk welke weg we opgaan. Toch bereiken we telkens weer de vooropgestelde resultaten.”

 
De juiste mens op de juiste plaats
2017-10-06 10.58.48

Ik heb geen coachingsattesten, draag geen kostuums en heb geen erkend kwaliteitslabel.

Wat ik doe is doorleefd door twintig jaar ervaring. Ik leer elke dag door de feedback die ik krijg en door de experimenten die ik doe. Dat is mijn kwaliteitslabel.

Ik werk aan mijn eigen ontwikkeling door coaching, intervisie, het volgen van leerdagen, het zelf organiseren van (internationale) conferenties, …

Op deze manier kom ik in contact met veel verschillende visies, die me voeden en me uitdagen mijn eigen werkwijze steeds weer te verfijnen. De ervaringen die ik elke dag opdoe in combinatie met een kritische blik in de spiegel zorgen ervoor dat ik me blijf ontwikkelen.

De waarderende benadering (of appreciative inquiry), het systeemdenken en het geloof dat elke mens kan leren en groeien zijn rode draden in mijn werk.

Daarnaast zet ik steeds mijn inhoudelijke en procesmatige expertise in. Ik heb heel wat te vertellen rond visieontwikkeling, strategisch beleid, authentiek leiderschap, organisatieontwikkeling & veranderingsmanagement, fusies van organisaties, talent- en competentieontwikkeling, werkvormen om met mensen en groepen te werken & kwaliteitszorg in welzijn.

Woorden die iets over mij vertellen

waarderend – benaderbaar – authenticiteit – zijn wie je bent – coherent – betrokkenheid – vertrouwen – confronterend – verbinding – creatief – nieuwsgierig – durf verschillen – voeten op de grond – rustig – geëngageerd – opent de ogen – voelen – spelen – hier en nu – zichzelf – inspirerend – interactie – onderzoek – wees jezelf – doe het gewoon – laid-back – leren – methoden – spiegel – bewegen – muziek – open – open geest – out of the blue – gepassioneerd – vrede – mensen – persoonlijk – perspectief – spel – positief – puzzelaar – vragen – stil – echt – realistisch – reflecterend – ontspannen – respect – veiligheid – eenvoudig – traagheid – spontaan – verrassend – verwonderd

 
 

Blijvend leren

Masterclass Holding Space

Heather Plett, 2022

Het Wonder der Verbinding

Friends of Appreciative Inquiry, 2021

Virtual Collaboration Campus

Virtual Collaboration Works, 2020

Iedereen aan het roer in een snel veranderende wereld

De Broeikas 2019

Global Conferende on Positive Change

Amsterdam 2018-2019

De kracht van pure improvisatie ​

De Onderstroom, 2017

Open space agility


Daniel Mezick, 2016

Raising your game


Connor Academy, 2015

Intervisiegroep met andere coaches
(lokaal en internationaal)

2014 - nu

Living improInspinazie, 2013

World Appreciative Inquiry Conference

Gent, 2012

Lid van verschillende lerende netwerken

VOV Lerend Netwerk, 2008-2014

Jezelf inzetten als instrument bij veranderingen

FCE, 2009

Verander-management

Nyenrode Business Universiteit, 2008

Zomercursus systeemtheorie

Interactieacademie, 2004

Academische lerarenopleiding

KULeuven, 1999

Master in de pedagogische wetenschappen

KULeuven, 1998

Heel wat
ervaring

Coachen van organisatie- & teamontwikkeling

 • Meer dan 15 jaar aan de slag als coach van mensen, teams en organisaties
 • Coaching van organisaties rond het uitbouwen van visie, missie en waarden en hoe deze levend te maken en houden & dit vertalen naar structuren
 • Coaching van teams, ook in conflicten

Inspirerende leermomenten ontwerpen en begeleiden

 • Ontwerpen en begeleiden van leerdagen rond missie, visie en waarden, leiderschap, organisatieontwikkeling, veranderingsmanagement, kwaliteitszorg
 • Workshopbegeleider op internationale congressen rond de waarderende benadering & positive change
 • Ontwikkelde o.a. "Vergaderen is saai. Of hoe je van je vergaderingen energiebommetjes kan maken", "Mensen in Beweging. Een duik in methodieken", "Confronting = Caring. Leidinggeven vanuit duidelijkheid én zorg", "Trek uw plan. Sturen op zelfsturing"

  (Bekijk hier het actuele aanbod.)

Organiseren van congressen en bijeenkomsten met grote groepen

 • Ontwerpen van studiedagen en congressen (o.a. binnen VOV Lerend Netwerk, Global Conference on Positive Change)
 • Voor organisaties ontwerpen van interne leerontmoetingen voor kleine en heel grote groepen

Ontwikkelen van praktische toolboxen en methodieken

 • Ontwikkelen toolbox ‘Maak van je organisatie een speeltuin voor passie en talent’ en van kaartenset ‘Trek uw plan – Sturen op zelfsturing’
 • Samen met organisaties op maat uitwerken van toolboxen die in de dagelijkse praktijk ingezet kunnen worden

  (Ontdek hier de inspirerende toolboxen.)